Click for English        Wongar (tyska)

Tillverkare: Gold Sieber Spiele
Kategori: Strategispel
Spelare: 3-5 (4-5)
Speltid: 1:00-1:30
Ålder: 12+
Innehåll:     1 spelplan
    5 poängmarkörer i respektive spelares färg
    4 stora figurer:
          2 bruna "Ancestors" (förfäder) och 2 beige "Elder" (ålderman)
    1 bumerang (startspelarsymbol)
    1 gul Skorpion (tidsmarkör)
225 Tjurungas i 5 färger
          Varje spelare erhåller 18 skivor, 15 kuber och 12 cylindrar
150 små areakort uppdelade i 10 set av 15 kort:
          3 skivor, 2 kuber, 1 tylinder, 1 trippel, 2 skorpion,
          1 kort, 1 förfäder, 2 åldermän, 1 förfader/ålderman
  43 stora ritualkort av 5 typer:
        14 skivor, 12 kuber, 10 cylindrar, 5 dubbla, 2 skorpioner
    1 svart tygpåse
    1 regelhäfte på tyska
    1 referensblad med sammanfattning av reglerna
Spelets mål: Få poäng genom att ha mest brickor av de 3 olika typerna i en area efter en ceremoni. Då erhåller du indikerat antal poäng enligt skorpionbrickans läge på tidsskalan. När skorpionen har nått sista rutan så avslutas spelet och en avslutande poängräkning sker beroende på vem som har samlat flest ritualkort av respektive typ (kub, cylinder och skiva).
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2000. Designer av spelet är Alan R Moon och Richard Borg.

Komponenterna är välgjorda och spelet håller sig väl till det australienska aborigintemat, vilket tilltalar mig, som en stor australienvän. Spelet är dock lite väl mycket turbaserat, även om de avancerade reglerna gör detta lite bätte. Fortfarande är det dock ett bra spel.

- Spelaren med bumerangen börjar ronden. Han vänder upp de översta korten i alla korthögar på spelplanen, vilka inte redan är uppvända. Han får ett straff för varje skorpionkort som vänds upp. Sedan så tar varje spelare,  i tur och ordning, ett av de uppvända korten och utför den handling som korten indikerar.
- Om det är en skiv-, kub- eller cylinderkort, så spelar du en motsvarande Tjurunga markör i samma area plus sedan antingen två likadana Tjurungas var som helst, eller drar ett ritualkort och spelar en Tjurunga eller bara drar två ritualkort.
- Om du tar ett förfaderskort, så tar du bumerangen (förfader) som markerar förste spelaren och sedan utför du en ceremoni i en area intill den där brädets bumerang just nu befinner sig.
- Om du tar ett åldermanskort, så startar du också en ceremoni på motsvarande sätt.
- Om du tar ett "kort"-kort, så drar du bara 4 ritualkort.
- En ceremoni görs genom att spela ritualkort eller dra dig tillbaka tills inga fler kort spelas. Korten används antingen till att ta bort en motspelares Tjurungamarkör av motsvarande sort eller att flytta en av dina egna på spelplanen. Man erhåller poäng för varje Tjurunga som du har i majoritet i arean efter att ceremonin är klar.
- Varje gång ett skorpionkort dras, antingen från ritualkortleken eller från korthögarna på spelplanen (endast förste spelaren i omgången), så flyttas skorpionen fram på tidsskalan coh spelaren som drog kortet flyttar tillbaka på poängskalan.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson