Click for English Copyright

Alla rättigheter till innehållet på den här hemsidan är reserverade. Tillåtelse givs att reproducera artiklar i sin helhet, likväl som bilder, för icke-kommersiellt syfte, om inte en copyrightnotis uttryckligen specificerar att den hör till någon annan part. Dock ska ni uppge min hemsida som källa genom en länk.

De flesta produktnamn är varumärken, vilka hör till de företag som publicerar dessa produkter. Reglerna är presenterade för att främja distribution av dessa produkter och alla kopieringsrättigheter bibehålls av den ursprungliga utgivaren och/eller författaren till dessa produkter. (Sanningen att säga, så skulle jag aldrig köpa ett spel, utan att ha kunnat läsa reglerna i förväg).
 

Home page Start

Sidan är skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson