Betyg på mina brädspel / Rating of my board games

Betyg Beskrivning Description
10 Enastående. Vill alltid spela det och förväntar mig att detta aldrig förändras. Outstanding. Always want to play and expect this will never change.
9 Utmärkt spel. Vill alltid spela det. Excellent game. Always want to play it.
8 Mycket bra spel. Jag gillar att spela det. Föreslår det troligen och säger aldrig nej om någon annan vill spela det. Very good game. I like to play. Probably I'll suggest it and will never turn down a game.
7 Bra spel. Vanligtvis är jag villig att spela det. Good game, usually willing to play.
6 Ok spel. Lite roligt eller åtminstone någon utmaning. Spelar det gärna sporadiskt, ifall jag är på rätt humör. Ok game, some fun or challenge at least, will play sporadically if in the right mood.
5 Medelbra spel. Något tråkigt. Kan lika vara att spela det. Average game, slightly boring, take it or leave it.
4 Inte så bra. Jag är måttligt villig att spela det, men kan bli övertalad ibland. Not so good, it doesn't get me but could be talked into it on occasion.
3 Kommer troligen inte spela det igen, men kan dock bli övertalad. Dåligt. Likely won't play this again although could be convinced. Bad.
2 Extremt dåligt spel. Kommer inte att spela det igen Extremely annoying game, won't play this ever again.
1 Går ej att beskriva som spel. Du kommer inte att ens hitta mig död spelandes detta. Uppenbart felaktigt/dåligt. Defies description of a game. You want catch me dead playing this. Clearly broken.


  Vem?/Who? Vad för slags spel som föredras: Which are the game preferences:
me Jag / Myself Själv är jag väldigt förtjust i strategispel, där det mer eller mindre bara är skicklighet som styr. Likaså äventyrspel- och rollspel, där tärningarna och kort styr en hel del, men överraskningsmomentet ger krydda till spelet. Dessutom ska spelet vara varierat mellan olika gånger, t ex med variabelt bräde. Myself, I'm very fond of strategy games, where skill is the main factor. Also adventure and roleplaying games, where the dices and cards decides a lot, but the surprises gives a lot of spice. The game should also be varied between different games, oe through a modular board.
CA Christina Arrindell
(my partner)
Spel där brädet förändras, så man har olika startförutsättningar varje gång. Helst inte långsiktig strategi, utan helst taktiska spel, där man utgår från varje omgångs förutsättning. Helst lite turmoment, fast inte för mycket. Games with a modular board, which changes between each game. Not long-term strategy, but rather tactical games, where your play depends on the turns condition. Preferable some luck, but not too much.
WA Wilfred Arrindell
(son of CA)
Det ska hända mycket hela tiden. Gärna förhandlingsspel. It should happen a lot all the time. Also like negociation games.
HB Henrik Backe    
PJ Peter Johansson    
MS Mikael Svensson    
PO Peter Olsson    
ML Magnus Lundgren    
SL Sus Lundgren    
MJ Magnus Johansson Ekonom/systemvetare föd 1964, som har spelat brädspel sedan barnsben. Spelar nuförtiden mest eurostyle-spel, men gillar även krigsspel. Fascineras även av spelmekanismer- och design. Är medlem i Spelföreningen Ylva, Göteborg. Economy and system developer edutcation. Born 1964 and played since childhood. Nowadays mostly playing eurostyle boardgames, but also likes war games. Fascinated by game mechanism and design. member of the "gaming club Ylva" in Gothenburg.


 

Home page Start

Sidan är skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson